DOWNLOAD TÀI LIỆU

TTTên tài liệuNgười đăngNgày đăngSố lần tải vềTải về
1 Bài 1. DS & KN GT.ppt101000531/03/20210
2 Bài 2. LANG NGHE VÀ ĐỒNG CẢM.ppt101000531/03/20210
3 Bài 1. DS VÀ N GIAO TIÊP.doc101000531/03/20210
4 Bài 2. LANG NGHE VÀ ĐONG CAM VOI NGUOI BENH.doc101000531/03/20210
5 Ky Nang Giao Tiep (Bản Đầy Đủ).doc101000531/03/20210
6 Bài 3. LAM THE NAO ĐỂ HIỂU NB.ppt101000505/04/20210
7 Bài 4. GT TINH HUONG ĐB.ppt101000505/04/20210
8 Bài 5. HE THONG QLCL DICH VU DUOC.ppt101000505/04/20210
9 Bài 6. QUAN TRỊ CẤP PHÁT THUOC.ppt101000505/04/20210
10 Bài 7. TT TẠI NT.ppt101000505/04/20210
11 Bài 8. ĐB SU DUNG THUOC AN TOAN.ppt101000505/04/20210
12 Bài 1. DS VÀ N GIAO TIÊP.doc101000505/04/20210
13 Bài 2. LANG NGHE VÀ ĐONG CAM VOI NGUOI BENH.doc101000505/04/20210
14 Bài 3. LAM THE NAO ĐE HIEU BIET NB TOT HON.doc101000505/04/20210
15 Bài 4. GIAO TIEP TRONG CAC TINH HUONG ĐAC BIET.doc101000505/04/20210
16 Bài 5. HÊ THONG QLCL DICH VU DUOC.doc101000505/04/20210
17 Bài 6. QUAN TRI CAP PHAT THUOC.doc101000505/04/20210
18 Bài 7. THONG TIN TAI NHA THUOC.doc101000505/04/20210
19 Bài 8. BAO DAM SU DUNG THUOC HOP LY, AN TOAN.doc101000505/04/20210