THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến cho sinh viên các lớp.

 

Đề nghị sinh viên truy cập vào trang thông tin cá nhân, Kiểm tra và cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân:

1. Số điện thoại, địa chỉ, email:

2. Cập nhật hình đại diện:

     Yêu cầu hình đại diện của sinh viên là dạng hình thẻ 3×4 phong nền màu xanh (như hình mẫu). Hình này sẽ được dùng để dán vào hồ sơ cá nhân của sinh viên để lưu trữ, nên đề nghị sinh viên chọn hình chất lượng đẹp và đúng quy định.

3. Yêu cầu Sinh viên thay đổi mật khẩu cá nhân đăng nhập vào cổng thông tin này: (Vì đây là cổng thông tin tương tác giữa nhà trường và sinh viên, mỗi sinh viên phải chịu trách nhiệm với tài khoản của mình, không để người khác biết và truy cập trái phép.)

Hạn cuối  hoàn thành cập nhật thông tin ngày: 05/10/2021.

Xin cảm ơn


Ngày đăng: 10/1/2021 3:40:50 PM